info@isantaana.es​     +34 91 993 00 73

COM TREBALLEM?

Una acurada selecció de personal adaptada sempre a les necessitats de la persona major i servei, disposant d'una valoració prèvia per part de les nostres treballadores socials.
El personal seleccionat és sempre de confiança. En els serveis d'Atenció domiciliària sempre enviem personal titulat i amb experiència per a les tasques encomanades.
Tots els candidats oferts al client, són persones amb experiència prèvia en l'atenció a malalt o persones majors o nens, segons el servei sol·licitat.
Comptem amb personal titulat: auxiliars de clínica, auxiliars de geriatria i infermeria, infermeres/us, entre altres titulacions.
El personal ofert que no sigui nacional, compta amb la seva documentació legal per poder treballar i residir a Espanya.
Oferim un servei integral com SAD o com a Agència de contractació. Ens encarreguem de tots els tràmits (selecció de personal, contracte entre ocupador i empleat, altes i baixes en la Seguretat Social, assessorament legal a través del despatx d'advocats associat a l'empresa, etc.).
Garantim el servei, així com possible substitució dels professionals, per malaltia, baixa, vacances o per desig exprés del client, donant una cobertura integral.
Treballem sempre presentant la millor candidatura possible per al seu cas, de manera personalitzada. Per a això comptem amb Treballadores socials que coordinen els treballs i realitzen les visites domiciliàries prèvies i de seguiment.
El nostre personal ha de complir el codi ètic de la nostra entitat.
• Oferim un tracte personalitzat, per aportar la solució més apropiada a les situacions que es van presentant, acompanyant a tot moment als cuidadors familiars.

RÈGIM INTERN

El règim intern és la manera més àmplia de contractació. Es tracta de contractar a una persona 24 hores. Haurà d’oferir-se-li allotjament i manutenció, a més del seu salari i determinats drets establerts per llei. Dites dretes són, excepte pacte diferent entre les parts, els següents:

Alta en la Seguretat Social (tràmit realitzat per Institució Ibars a petició del client).
Dues mitges pagues extres anuals: tindrà dret a dues gratificacions extraordinàries a l'any, sent la quantia de cadascuna d'elles, com a mínim, igual al salari en metàl·lic que percebi durant quinze dies naturals.
30 dies naturals de vacances a l'any (podran repartir-se al llarg de l'any), Institució Ibars pot negociar amb el treballador les dates a petició de l'usuari.
36 hores (un dia i mitjà) de descans setmanal.
Els descansos diaris solen pactar-se en les hores del mig dia o quan no interfereixi les funcions objecto de contractació.
FUNCIONS

Durant l’horari de treball, la persona/s contractada s’encarrega tant de la cura i atenció de la persona major i/o malalta (control de medicació, condícia del pacient, ajuda a vestir, passejos, acompanyament a cites mèdiques, etc.); així com la realització de tasques de la llar i servei domèstic (planxa, neteja, compra, cuina, etc.), així com els realitzats en Ajuda en hospitals, per a pacients amb poca mobilitat.

RÈGIM EXTERN

En la modalitat de règim extern, Un. podrà contractar a l’empleada durant les hores que necessiti al llarg del dia. No existeix un horari preestablert, sinó que se seleccionarà una persona adequada al perfil i hores diàries necessàries. Normalment, tret que es requereixi d’una altra manera, aquest servei se sol realitzar de dilluns a divendres i fins i tot, si calgués de dilluns a dissabte. En aquesta modalitat se li haurà de donar a la persona contractada el salari acordat i:

Alta en la Seguretat Social: Aquest tràmit serà obligatori únicament quan la contractació es realitzi per 80 o més hores mensuals. D'una altra manera, aquesta obligació és a càrrec de l'empleada de llar. En cas de ser necessari, aquesta empresa s'encarrega de realitzar aquest tràmit si així ho sol·licita el client.
Dues mitges pagues extres anuals: tret que l'empleat de llar treballi per hores, tindrà dret a dues gratificacions extraordinàries a l'any, sent la quantia de cadascuna d'elles, com a mínim, igual al salari en metàl·lic que percebi durant quinze dies naturals.
30 dies naturals de vacances a l'any (excepte si la contractació s'ha realitzat per hores).
FUNCIONS

Durant l’horari de treball, la persona/s contractada s’encarrega tant de la cura i atenció de la persona major i/o malalta (control de medicació, condícia del pacient, ajuda a vestir, passejos, acompanyament a cites mèdiques, etc.); així com la realització de tasques de la llar i servei domèstic (planxa, neteja, compra, cuina, etc.), així com els realitzats en Ajuda en hospitals, per a pacients amb poca mobilitat.

RÈGIM DE NITS

El règim de nits és un règim demandat per persones majors i/o malalts que pateixen trastorns de somni, o passen sols les nits i tenen certes dependències, necessitant per tant una atenció extra. Amb aquesta assistència podrem evitar caigudes durant la nit ja que la persona que realitza el servei es troba constantment pendent del pacient para allò que necessiti (aixecar-se, condícia en llit, suport a la mobilitat, acudir al bany, prendre medicació, o simplement estar pendent del mateix).

L’horari s’estableix en funció de les necessitats requerides per l’usuari Normalment sol realitzar-se des de les 21-22h fins a les 8-9h de l’endemà, encara que aquest horari és amoldable. El servei podrà realitzar-se tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres, durant el cap de setmana o dies solts.

FUNCIONS

Durant l’horari de treball, la persona/s contractada s’encarrega tant de la cura i atenció de la persona major i/o malalta (control de medicació, condícia del pacient, ajuda a vestir, desdejunis i sopars, així com qualsevol urgència que pugui sorgir durant la nit, acompanyament d’urgència a hospitals i centres mèdics si fos necessari, així com els realitzats en Ajuda en hospitals, per a pacients amb poca mobilitat.

CAPS DE SETMANA

Caps de setmana. Podrà tenir una persona des del dissabte al matí fins al diumenge a la nit -dormint amb el pacient-, o només durant el dia del dissabte i el dia del diumenge, segons les seves necessitats. Podent establir-se un extra des del divendres nit.

FUNCIONS

Durant l’horari de treball, la persona/s contractada s’encarrega tant de la cura i atenció de la persona major i/o malalta (control de medicació, condícia del pacient, ajuda a vestir, passejos, acompanyament a cites mèdiques, etc.); així com la realització de tasques de la llar i servei domèstic (planxa, neteja, cuina, etc.).

AJUDA EN HOSPITALS

Ajuda en hospitals. La cura de persones majors malaltes a l’Hospital és un servei molt demandat a causa de la poca disponibilitat de temps que tenen les famílies i la gran demanda d’atenció que necessiten els nostres majors quan estan ingressats, donant-se situacions de llarga durada. El personal de Institucio Ibars ajudarà a la persona ingressada a aixecar-se, banyar-li, ajuda amb tascons, condícia en llit, suport a la mobilitat, canvis posturals, servei de duermevelas, cuidat durant el somni nocturn, conversa, etc. Fan que l’estada a l’hospital sigui més confortable i suportable per als familiars i per al propi pacient.

Podrà contractar al personal durant les hores necessàries: hores soltes, nits, durant el dia, caps de setmana, tant per la modalitat d’Agència de col·locació com directament amb personal de Institució Ibars.

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

CONTACTE    He llegit i accepto la Política de privacitat

    D'acord amb l'establert pel Reglament UE 2016 / 679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), l'usuari/a queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un tractament del que és responsable INSTITUCION SANTA ANA. amb la finalitat d'informar-li sobre els serveis sol·licitats, Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social INSTITUCION SANTA ANA S.L. , situat a O'Donnell 12 2pl 28009 Madrid. Li informem també que les dades personals subministrades s'emmagatzemaran en la nostra base de dades situada en crm.zoho.com i no seran cedits ni comunicats, a terceres persones.
    Not found