info@isantaana.es​     +34 91 993 00 73

QUÈ ENS DIFERENCIA

Oferim un servei personalitzat a cadascun dels nostres clients i usuaris/as des d'una visió soci sanitària. Coordinat a través de Treballadors Socials col-legiats.
Realitzem una valoració i assessorament pressupostari a la família amb transparència i ajustant-nos al seu pressupost. En aquesta valoració prèvia incloem tots els costos màxims que la família o usuari/a haurà d'assumir.
Això posteriorment ho garantim mitjançant la signatura d'un contracte de garantia de costos i serveis.
Es realitza una valoració prèvia al començament del servei, per part dels nostres professionals, tenint en compte la situació de l'usuari/a, al seu domicili i entorn físic -familiar.
Es duu a terme un exhaustiu procés de selecció atenent als requisits previs tant personals com a professionals.
El Personal seleccionat ha estat prèviament format per Institució Ibars, és col·laborador habitual o aporta la corresponent titulació i referències externes conforme als requisits del lloc a cobrir.
Duem a terme tota la gestió de contractació sense cost extra oferint-los des del primer moment una informació detallada de la situació laboral dels seus empleats.
Disposem d'un segur de responsabilitat civil per al personal contractat directament per INSTITUCIÓN SANTA ANA.
Com disposem d'un servei SAD autoritzat per a la PEV a la llei de dependència, aquells clients que desitgin directament emprats de INSTITUCIÓN SANTA ANA, aquests es posarien al seu servei, amb el mateix procés de selecció anterior ment descrit.
Duem a terme un servei de control i seguiment per part del nostre equip multidisciplinari per assegurar-nos la correcta atenció de l'usuari/a i acompanyament continu a la família. Posem a disposició de la família una coordinació personalitzada per part d'un Treballador Social.
Com a base fundacional estem dedicats a l'ajuda de col·lectius amb el risc d'exclusió social, facilitant-los una formació, seguiment i ocupació una vegada complerts els nivells de formació i experiència exigits el qual sempre posem a la disposició dels nostres usuari/as.
SOL·LICITAR INFORMACIÓ

CONTACTE    He llegit i accepto la Política de privacitat

    D'acord amb l'establert pel Reglament UE 2016 / 679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), l'usuari/a queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un tractament del que és responsable INSTITUCION SANTA ANA. amb la finalitat d'informar-li sobre els serveis sol·licitats, Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social INSTITUCION SANTA ANA S.L. , situat a O'Donnell 12 2pl 28009 Madrid. Li informem també que les dades personals subministrades s'emmagatzemaran en la nostra base de dades situada en crm.zoho.com i no seran cedits ni comunicats, a terceres persones.
    Not found