info@isantaana.es​     +34 91 993 00 73

Serveis auxiliars a majors i depenents

Processo de selecció personalitzat i garantit per professionals en RR.HH.
Personal titulat i amb experiència.
Servei de seguiment i assessorament continu.
Pressupost personalitzat i tancat que inclou tots els costos sense sorpreses.

Para això Institució Ibars ofereix la garantia d’un equip de col·laboradors amb contrastada experiència i vocació, que mantenim contínuament​ format per adaptar-se a qualsevol situació o servei en l’atenció domiciliària, cuidat d’ancians i malalts.

En Institució Ibars prestem un servei integral i personal que ens permet oferir una excel·lent qualitat ajustant-nos a tots els pressupostos, per persones amb vocació de servei. El procés que seguim està pautat per un equip interdisciplinari per això també oferim a les famílies la possibilitat de completar l’atenció domiciliària amb serveis auxiliars:

Enviem pressupost personalitzat per hora o servei.
Possibilitat de dur-los a terme en domicilis, residències, hotels etc.
Professionals habituats a cobrir les necessitats de persones majors o depenents.
Se li assigna un professional que serà qui realitzi el seguiment per garantir el optimo servei i realitzar les substitucions oportunes si les necessitats dels usuaris així ho requereixen.

Acompanyament hospitalari

Cuidats personals de majors, higiene diària, complementària o substitutiva de la realitzada pels professionals de l'hospital, ajuda per a dutxa, anar al lavabo o utilitzar tascó.
Acompanyament a l'hospital, en servei diürn o nocturn.
Ajuda a persones depenents en qualsevol grau de dependència, canvis posturals i suport a la mobilitat, oferint ajuda als familiars.
Ajuda a malalts amb limitacions físiques o psíquiques, potenciant les seves capacitats físiques i cognitives.
Possibilitat de disposar de Terapeutes ocupacionals, i un servei integral de dietista, psicòlegs, treballadors familiars i socials per a millor orientació de l'usuari i família.
Possibilitat de sol·licitar servei integral o parcial, en diferents modalitats d'horaris, Internes, externes, caps de setmana o per hores o servei.

Podologia

 • Cures personalsservei de podologia.
 • Sessions a domicili

Perruqueria

 • Cures personals de perruqueria,
 • Sessions a domicili

Dietista

 • Cures personals de Dietista
 • Seguiment
 • Sessions a domicili

Terapeutes ocupacionals

 • Cures personals terapeutes ocupacionals
 • Seguiment i tractament
 • Sessions a domicili

Menjar a domicili

 • Servei de menjar a domicili amb lliurament diari
 • Dietes personalitzades a cada patologia, elaborada per nutriocionistas especialitzats en Geriatria.
 • Control domiciliari de consums.
 • Enviament d’informe setmanal o mensual a la família.

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

CONTACTE  He llegit i accepto la Política de privacitat

  D'acord amb l'establert pel Reglament UE 2016 / 679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), l'usuari/a queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un tractament del que és responsable INSTITUCION SANTA ANA. amb la finalitat d'informar-li sobre els serveis sol·licitats, Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social INSTITUCION SANTA ANA S.L. , situat a O'Donnell 12 2pl 28009 Madrid. Li informem també que les dades personals subministrades s'emmagatzemaran en la nostra base de dades situada en crm.zoho.com i no seran cedits ni comunicats, a terceres persones.
  Not found