info@isantaana.es​     +34 91 993 00 73

La teva família necessita d’un cuidador intern/a a el domicili?

Mantenir un servei 24 hores al domicili és una perfecta alternativa a la residència. Personalitza el servei i les atencions tant a la teva família com als teus majors.

El desig de la majoria dels nostres majors és el d’envellir en la seva pròpia casa sense haver de canviar el seu espai, hàbits i poder gaudir de la resta de la seva família.

Des de Institució Ibars oferim diferents opcions de servei per poder atendre totes les necessitats amb la major flexibilitat. Assessorat sempre per Treballadors socials col·legiats.

Adaptem el servei a les necessitats dels usuaris i la família, intentant preservar al màxim l’autonomia i els seus costums diaris, però millorant la qualitat de vida d’usuaris i resta de la família. Establint una flexibilitat permanent en la durada i horaris d’aquests. Possibilitat de serveis estables i permanents o serveis puntuals.

Tot el servei sempre serà supervisat per Treballadors socials col·legiats,

INTERNA 24H / 7 DIES
Preu mensual des de 1.999,51 eur/mes*

Inclou sou mensual (amb pagues extres incloses), quota mensual de seguretat social i quota mensual Tarifa Basic

INTERNA 24H AMB 36 HORAS DE DESCANS SETMANAL
Preu mensual des de 1.399,41 eur/mes*

Inclou sou mensual (amb pagues extres incloses), quota mensual de seguretat social i quota mensual Tarifa Basic

INTERNA 24H CAPS DE SETMANA
Preu mensual des de 630,40 eur/mes*

Inclou sou mensual (amb pagues extres incloses), quota mensual de seguretat social i quota mensual Tarifa Basic

Cures personals a majors i dependents, higiene diària, canvis de bolquer, hidratació.
Seguiment i control de la medicació, alimentació i estat general
Simultaneja les tasques de l'atenció personal amb la resta de les labors de la llar, inclòs cuinar.
Simultaneja les tasques de l'atenció personal amb la resta de les labors de la llar, inclòs cuinar.
Acompanyament a revisions mèdiques, continuació de tractament.
Ajuda a persones depenents en qualsevol grau a potenciar la seva autonomia personal, oferint ajuda i assessorament als familiars.
Seguiment del servei per part de professionals Treballadors Socials.
Assessorament i intermediació amb els serveis socials.
Vigilància nocturna, pernoctes.
Horaris flexibles i personalitzats a cada necessitat. Possibilitat d'adaptació segons circumstàncies familiars.
 • Estudi previ de necessitats
 • Elaboració del perfil
 • Selecció personal
 • Responsabilitat en la selecció
 • Posada en marxa del servei
 • Garantia de selecció
 • Assessorament laboral
 • Gestions davant la seguretat social
 • Variacions condicionis laborals
 • Gestió de contractes i nòmines
 • Servei Intranet
 • Seguiment i suport per part dels nostres experts.
 • Coordinador/a Personal, Treballador social Titulat
 • Servei substitució per malaltia-accidenti
 • Servei per a cobertura de festius
 • Servei substitució per qualsevol absència o permís laboral
 • Servei de reemplaçament per qualsevol circumstància
SOL·LICITAR INFORMACIÓ

CONTACTE  He llegit i accepto la Política de privacitat

  D'acord amb l'establert pel Reglament UE 2016 / 679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), l'usuari/a queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un tractament del que és responsable INSTITUCION SANTA ANA. amb la finalitat d'informar-li sobre els serveis sol·licitats, Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social INSTITUCION SANTA ANA S.L. , situat a O'Donnell 12 2pl 28009 Madrid. Li informem també que les dades personals subministrades s'emmagatzemaran en la nostra base de dades situada en crm.zoho.com i no seran cedits ni comunicats, a terceres persones.
  Not found