info@isantaana.es​     +34 91 993 00 73

Cuidats personals de persones amb necessitats puntales en cures de ferides, vacunació o administració d'injectables amb prescripció mèdica.
Realització de cures, sutures, cateterismos, embenatges etc.
Millorem la qualitat de vida d'aquelles persones que pateixen malalties cròniques o les han d'afrontar de manera temporal.
Ajuda a persones recentment sortides de l'hospital, retirada de punts o grapes.
Ajuda a turistes o persones desplaçades en la continuació de tractaments. Desplaçament a l'Hotel o espai professional.
Persones que necessitin d'injeccions intramuscuar, subcutanea, medicació endovenosa.
Seguiment i control d'hipertensió, diabetis, canvis de borsa urostomia.
Preus estipulats per servei.
SOL·LICITAR INFORMACIÓ

CONTACTE    He llegit i accepto la Política de privacitat

    D'acord amb l'establert pel Reglament UE 2016 / 679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), l'usuari/a queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un tractament del que és responsable INSTITUCION SANTA ANA. amb la finalitat d'informar-li sobre els serveis sol·licitats, Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social INSTITUCION SANTA ANA S.L. , situat a O'Donnell 12 2pl 28009 Madrid. Li informem també que les dades personals subministrades s'emmagatzemaran en la nostra base de dades situada en crm.zoho.com i no seran cedits ni comunicats, a terceres persones.
    Not found