info@isantaana.es​     +34 91 993 00 73

VOLUNTARIAT

Des de Institució Ibars tenim un programa de voluntariat, per a totes aquelles persones que d’una manera altruista vulguin dedicar un petit espai del seu temps als altres. Amb la evolunción de la nostra societat i l’augment de l’esperança de vida, trobem moltes persones majors que es troben vivint soles, que fins i tot no poden sortir de casa al no poder salvar les escales, amb pocs recursos o aparcats en residències o hospitals sense que ningú pugui mirar per ells. Con aquest programa de voluntariat, pretenem oferir compañia, realitzar acompanyaments a tasques bàsiques, realitzar la compra, anar al metge etc així com suport i calor per als seus últims anys.

Voluntarietat

El voluntariat, l’acció voluntària, és el resultat d’una lliure elecció, és una opció ètica, personal, gratuïta, que no espera retribució o recompensa. La paraula exacta no és desinterès, perquè la persona voluntària té interès, molt interès i obté satisfacció en les seves motivacions personals.

Solidaritat

Altruisme vol dir amor a l’altre, és el contrari d’egoisme. El voluntariat, l’acció voluntària només existeix quan repercuteix en els altres, quan el seu interès és col·lectiu, general, públic. El voluntariat és un mitjà per donar resposta a necessitats, problemes i interessos socials, i no una fi en si mateix per satisfer a les persones voluntàries. L’acció voluntària suposa un compromís solidari per millorar la vida col·lectiva.

Acció

El voluntariat no és només un valor ètic, una actitud, sinó una pràctica concreta. El voluntariat es fa, és acció. Si es queda tan sol en un vague esperit de bona persona, de bon ciutadà o ciutadana, acaba sent alguna cosa buit i sense sentit. Encara que també és cert que no és possible la pura acció sense “ànima”, sense valors. Però el que canvia el món, la qual cosa enfronta els problemes.

Deures del voluntari cap als beneficiaris

Lliurament generós del millor d'un mateix. Actuar amb professionalitat, humanitat i eficàcia en les tasques encomanades.
Prestar al beneficiari una ajuda gratuïta i desinteressada sense esperar ni acceptar cap tipus de compensació material.
Reconèixer, respectar i defensar activament la dignitat personal dels beneficiaris, coneixent i acatant la Declaració Universal dels Drets Humans.
Confidencialitat i discreció en l'ús de les dades relatives als beneficiaris.
Crear un clima de respecte mutu, evitant postures paternalistes.
Fomentar en els beneficiaris la superació personal i l'autonomia.
Informar als beneficiaris de manera objectiva, tenint en compte les seves necessitats i circumstàncies personals.
Denunciar qualsevol violació dels Drets Humans.
Potenciar el desenvolupament integral com a persona del beneficiari.
Comprendre la situació de partida del beneficiari.
Tractar d'informar-li amb amabilitat de les maneres en què pot buscar el seu propi desenvolupament.
Ser pacient a l'hora d'esperar resultats de les accions realitzades.
SOL·LICITAR INFORMACIÓ

CONTACTE    He llegit i accepto la Política de privacitat

    D'acord amb l'establert pel Reglament UE 2016 / 679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), l'usuari/a queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un tractament del que és responsable INSTITUCION SANTA ANA. amb la finalitat d'informar-li sobre els serveis sol·licitats, Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social INSTITUCION SANTA ANA S.L. , situat a O'Donnell 12 2pl 28009 Madrid. Li informem també que les dades personals subministrades s'emmagatzemaran en la nostra base de dades situada en crm.zoho.com i no seran cedits ni comunicats, a terceres persones.
    Not found